Advocate General Hogan delivered on 23 May 2019 his opinion in the proceedings of C‑383/18 Lexitor sp.z.o.o v Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.